logo transparent

Zodra de eerste zwaluw wordt gezien is de lente echte begonnen. Onze vrijwilligers tellen de broedparen van boerenzwaluw en huiszwaluw al vele jaren. Boeren en buitenlui worden zo enthousiast gemaakt om nestgelegenheid te bieden en om het erf ‘zwaluwvriendelijk’ te maken.

De werkgroep is actief in mei en juni, het seizoen dat de zwaluwen hun eerst broedsels hebben. Naast het inventariseren van zwaluwen is het ook leuk om jaarlijks contact te hebben met boeren en ander erfbewoners.