logo transparent

De vrijwilligers dragen er aan bij dat namen van boerderijen en landbouwpercelen niet in de vergetelheid raken. Oude namen zitten vaak alleen nog in het hoofd van de oudere generatie boeren en zijn nergens geregistreerd.

Vaak zit er een verhaal achter namen zoals ‘de geuthoek’, ‘het kalverkampje’ of ‘de achterdeurse neng’. De werkgroep Veldnamen richt zich op het achterhalen en registreren van die oude namen. Zij werken samen met de Historische Kring Leusden. Extra leuk is dat we de oude veldnamen vaak terug laten komen op onze Valleihekken.