logo transparent

Vallei Horstee sinds 1997                                      

Vallei Horstee is een vereniging van boeren en burgers die samenwerken aan natuur, milieu en landschap. De boeren zien we als de belangrijkste spelers in ons mooie buitengebied. Ook u kunt samen met Vallei Horstee werken aan een mooi en duurzaam agrarisch landschap!
In 2022 hebben we het 25 jarig bestaan gevierd met allerlei activiteiten en lezingen. Wij kijken hier goed op terug en bedanken onze sponsors heel hartelijk dat zij deze viering mede mogelijk hebben gemaakt.

Doel van de vereniging
Vallei Horstee heeft tot doel het ontwikkelen van een duurzame landbouw. Modern boeren in evenwicht met het milieu. Verder wil Vallei Horstee de natuur- en landschapswaarden versterken met inzet van particuliere eigenaren en gebruikers. De Gelderse Vallei is een prachtig cultuurlandschap tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Vallei Horstee werkt nauw samen met organisaties/partijen waaronder LTO Noord afdeling de Gelderse Vallei. https://www.ltonoord.nl/afdeling/gelderse-vallei

Activiteiten voor leden
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee organiseert een breed scala aan activiteiten voor de leden. Zowel voor boeren als voor burgers. Er zijn vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer. Agrariërs kunnen deelnemen aan projecten zoals duurzaam bodembeheer of energiebesparing. Leden krijgen korting op een Valleihek en andere producten, en de vereniging organiseert voor haar leden excursies, lezingen en evenementen. Verder steunt een lid natuurlijk de algemene doelstellingen van natuur, milieu en landschap.