logo transparent

Lenteontwikkelingen rondom de bijenstal Hoeve Groot Zandbrink

Het is lente 2023. Dat ontgaat hopelijk niemand. Voor mij was het gisteren de 16e april helemaal toen ik met een kleine kreet van opwinding de eerste Boerenzwaluw in een flits over de Modderbeek zag scheren.
 
Bijen in de perenboomgaard
Onze bijen van Groot Zandbrink staan weer in de perenboomgaard van Hans van der Wind in Cothen, om door hun ijverige bestuivingswerkzaamheden weer te zorgen voor een rijke perenoogst. Goed om daar eens bij stil te staan bij de aankoop van een kilootje
'gezond' bij een van de supermarkten of andere voedselverstrekkers.
Het 'juicht' ook weer van de lente, veroorzaakt door al die bloesem rondom ons in parken en tuinen en langs wegen. De
krentebomen, weliswaar geen drachtbron voor onze honingbijen, maar wel voor andere insecten, vertonen hun pracht in de randen van de bossen in Leusden en Achterveld.
 
Paardenbloem of roos ?
Tot mijn stille verdriet zag ik bij het wegbrengen van de kasten naar de perenboomgaard langs de Moorsterweg, ondanks de blijmakende witte anemoontjes in de berm, hele verdorde gele graspercelen besproeid met Round-up, een verfoeid bestrijdingsmiddel, herbicide, om alle dat mooie ontspruitend groen weg te doen verschroeien. Er zijn nog mensen die het niet willen begrijpen, is mijn opvatting. Een weiland
verder was wel weer een blijmakende paardenbloemenweiland. Want wat maakt een roos mooier dan een paardenbloem?
 
behoud van onze natuur
Lammetjesdag was weer een succes. Henk en Ingrid, onze medeimkers van de bijenstal van Groot Zandbrink kweten zich weer uitstekend van hun taak om het publiek uitleg te geven over het ingewikkelde leven van de honingbij en de wilde bij (350 soorten). Meer mensen raken zo
doordrongen van de belangrijke wisselwerking van bepaalde bloemen voor het behoud van bepaalde soorten wilde bijen. Mijn verjaardag die dag 26 maart zat mij eigenlijk goed in de weg.
 
Het zomaar wat stroken bloemen zaaien wil wel helpen, maar is bij lange na niet voldoende voor een opwekking van de verloren bio-diversiteit. Het zijn zware tijden voor het behoud van onze natuur. Hier mogen we blij zijn met de inspanningen van landgoed De Boom voor wat betreft hun geslaagde doelstelling om nieuwe natuur te scheppen!! Als u het niet ziet, vraag er naar. 
 
Ik fotografeer graag. Diverse boekjes over natuuronderwerpen in onze omgeving liggen in het theehuis en worden gewaardeerd. Majeur en mineur wisselen elkaar af. Verontruste berichten in kranten over diefstal van bijenkasten en de 'verdwijnziekte' van bijen, die ook ons troffen, wisselen elkaar af. Tenslotte een prachtige foto in het nieuwsblad Trouw bladzijde 5 van maandag 17 april j.l.: twee klokjesdikpootbijen (alleen de naam van die bijen al!) die knus tegen elkaar slapen in een geranium.
 
Bijenstal Groot Zandbrink
Al diverse seizoenen met de bijen van Groot Zandbrink hebben we er nu op zitten. Steeds weer benieuwd naar een, dit nieuwe seizoen wat het ons op dat gebied gaat brengen. In ieder geval genieten we van de steeds zich meer ontwikkelende vijvertuin bij onze bijenstal.
 
Een welkom voor eenieder die geinteresseerd is
Imker en vrijwilliger Willem A. van Dijk

Lenteontwikkelingen rondom de bijenstal Hoeve Groot Zandbrink

Het is lente 2023. Dat ontgaat hopelijk niemand. Voor mij was het
...

Lely Center Bunschoten         
Rabobank                      
Vallei Accountants
Provincie

...

In 2022 vierden we dat Vallei Horstee 25 jaar bestaat. Er werden meerdere activiteiten georganiseerd waaronder diverse lezingen, veldexcursies en een fotowedstrijd met thema 'Dieren in en om de

...

Een impressie van het Oogstfeest op 28 augustus 2021 op Groot Zandbrink het 

Een middag die in het teken stond van het agrarisch leven van weleer. Kennis en kunde van oude ambachten

...


André Pielage, (links op foto) de ontwerper van het Kunstwerk gaf een toelichting aan de genodigden.  Hans Veurink, coördinator Vallei Horstee en Collectief Utrecht Oost bereidt de

...

Een kijkje in de keukenVerbouwing Deel 1

De verbouwing van De Deel is voltooid.
Er wordt

...