logo transparent

Via onderstaande links vindt u de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde documenten:

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021