Rond het jaar 1900 deze tijd was de boerderij ongeveer 70 hectare groot. Het grootste deel hiervan was bos, houtwallen en heide. Er werden schapen gehouden waarvan de mest, vermengd met heideplaggen, werd gebruikt op de akkers. De kaart geeft een beeld van de gronden die ruim 100 jaar geleden bij de boerderij hoorden. De Moorsterweg sluit dan nog niet aan op de Postweg, maar loopt via het Ongeluksbos naar de Asschatterweg. Op dat kruispunt komt ook de Postweg uit. Bij de boerderij liggen twee enggronden, hogere akkers die werden verrijkt met mest en heideplagsel. Voor de boerderij ligt de Voordeurse Eng, en erachter de Achterdeurse Eng.
 
Een aantal gronden is later over gegaan naar andere (pacht)boeren in de omgeving. Zo ook de Voordeurse Eng. Hier heeft vroeger, achter het Puntbos, een veestalletje gestaan.
Aan de zuidkant grensde de boerderij aan de Moorsterbeek. Het beekland was in gebruik als hooi- en weidegrond. In 2007 zijn deze gronden omgevormd in nieuwe natuur.

 

Perceelsindeling