logo transparent

Het bestuur van Vallei Horstee bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Henk Davelaar

Secretaris


Koos Gondelach (ambtelijk secretaris per 01-01-2023)

Penningmeester
Hans van de Knaap

Bestuursleden
Peter Druijff
Jaco Geurts
Bertus van den Heg
Anneliek Overgoor
Marie Voskuilen-Blom

Coördinatoren Algemeen
Hans Veurink
Dirk Jan Bleyerveld

Coördinator  Horeca en Reserveringen
Ineke den Herder     

Beloningbeleid
Alleen de daadwerkelijk gemaakte onkosten door leden en bestuursleden worden vergoed, gemaakte reiskosten voor de organisatie worden vergoed tegen € 0,21 per kilometer. Er worden geen vacatiegelden, presentiegelden of andere vergoedingen (buiten de gemaakte onkosten) verstrekt.


Indien u contact wilt opnemen met  het bestuur, gebruikt u dan het contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.